Karta: © 2011 Google
© 2011 TerraMetrics Användningsvillkor
Otto Hahn och Fritz Strassmann upptäcker fission som blir grunden till kärnkraft.

Världens första civila kärnkraftverk

Staden Obninsk, strax utanför Moskva, sätts på kartan då det första kärnkraftverket som genererar el till ett elnät står klart. Kärnkraftverket producerar runt 5 megawatt i jämförelse med dagens kärnkraftverk som producerar runt 1000 megawatt. Denna typ av reaktorer användes som modell för Tjernobyls kraftverk.
skylt

Planer på en nionde kärnkraftstad

Sovjets planer på att bygga sin nionde ”атомоград” (atomograd) ”kärnkraftsstad” blir under sena 1960-talet i princip klara. Kärnkraftstaden ska ge hus till de tiotusentals kärnkrafts arbetare som skulle jobba i de kommande kärnkraftverken. Staden är tänkt att bli en ”modellstad” stad för hela Sovjetunionen. Det fanns direkta planer på sex reaktorer, men rykten säger att det planerades att byggas minst 12 stycken.

Staden och kraftverken planerades att byggas endast 25km från Ukrainas huvudstad Kiev men på grund av påtryckningar från flertalet myndigheter och institutioner flyttades planerna på staden till ett område i norra Kiev på gränsen till Vitryssland. Staden byggs vid floden Pripjat som ligger drygt 110 kilometer från Kiev och endast 15 kilometer från staden Tjernobyl som då hade runt 14 000 invånare.
1977

Reaktor 1 står klar

Den första reaktorn av modell RMBK står klar och får sitt namn ”Tjernobyl Reaktor 1” efter den närliggande staden. Denna reaktor är den första versionen av RMBK-modellen.
bygge
1979

Reaktor 2 står klar

I januari slås strömmen på i Reaktor 2 och i april har den tillsammans med Reaktor 1 producerat 10 miljarder kilowatt-timmar sedan starten 1977.
1981

Reaktor 3 står klar

Reaktor 3 av modell RMBK version 2 står klar och byggnationen av Reaktor 5 och 6 påbörjas.
9 September 1982

Partiell härdsmälta i Reaktor 1

Ett test går fel och delar av reaktorn går sönder vilket leder till att radioaktiv vattenånga släpps ut genom reaktorns kylartorn. Det regniga vädret förhindrade större spridning av radioaktiva partiklar. Händelsen tystas ned och blir inte känd för omvärlden förrän långt senare då hemliga KGB-dokument offentliggörs.

Reaktor 4 klar

Reaktor 4 står klar, även denna av reaktortyp RMBK version 2. Bara tre år senare ska en förödande katastrof äga rum här. Reaktorn har en effekt på 1000 megawatt, samma som reaktor 1 i Forsmark.

50.000 invånare i Pripjat

pripjat3pripjat2 Det bor nu närmare 50.000 invånare i staden. Över 13 000 lägenheter finns och stadens nöjespark
är planerad att invigas i början av maj samma år.
Båda foton används med tillstånd från pripyat.com

Olyckan

25 April 1986

01:00

Ett test ska utföras i Reaktor 4 nästa dygn. Testet är designat för att kontrollera om kylarpumparna klarar av att pumpa vatten in i reaktorn även under ett strömavbrott, innan nöddieselgeneratorerna till pumparna har hunnit sätta igång. Under ett strömavbrott är det viktigt att pumparna klarar av att pumpa in kylvatten i reaktorn så att den inte överhettas. Testet ska utföras då reaktorn utnyttjas mellan 20-30% av den fulla kapaciteten och därför börjar man nu begränsa den.

13:00

Kapaciteten ligger nu på 50% av max och en av två turbiner stängs av. Under dagtid utnyttjas mer elektricitet i samhället vilket gör att man väntar med att fortsätta sänkningen till nattetid.
26 April 1986
26 April 1986

Testet och katastrofen

00:28

Tillstånd erhålls för att sänka ner 2300 kontrollstavar i reaktorn för att sänka kapaciteten tillräckligt inför testet. Men en felprogrammering i datasystemen gör att alldeles för många kontrollstavar sänks ner och gör att reaktorn är nära total avstängning.

00:32

För att höja effekten igen drar man upp kontrollstavarna ur reaktorn. Kapaciteten ökar under en halvtimme men endast till 7% vilket gör att de fortsätter upptagningen av kontrollstavarna.

01:15

För att inte reaktorn skall stänga av sig själv på grund av den låga aktiviteten, avaktiverar man ett antal säkerhetssystem och ännu fler kontrollstavar tas upp.

01:23

När kapaciteten kommer upp i 12% påbörjar man till slut testet. Som en del i testet minskade man kylvattentillförseln till reaktorn. Värmen ökar och ånga utvecklas okontrollerbart. Endast ett par sekunder senare inser man misstaget och slår på säkerhetssystemen vilket sänker ner kontrollstavarna.

01:24

På grund av ett konstruktionsfel gör tillförseln av kontrollstavarna att krafterna i reaktorn ökar över hundra gånger på endast fyra sekunder. Vattnet som ska kyla reaktorn förångas av den överhettade reaktorn och till slut smälter reaktorkärnan. Det sker ett par mindre explosioner som följs av en gigantisk smäll. Det 1000 ton tunga stål och cementtaket sprängs och kastar uran och grafit hundratals meter bort från reaktorn. Från det öppna reaktortaket strömmar nu högradioaktiv strålning flera tusen meter upp i luften.

Läs mer: Vad Gick Fel?
exploderadreaktor
Journalisten Igor Kostin flyger över olycksplatsen men värmen är hög och efter endast några minuter slutar kameran att fungera.
Fotot används med tillstånd från SSE ChNPP

01:28

De första 14 brandmännen anländer.

02:00

Fler brandmän inkallas från Pripjat och den största branden på reaktorbyggnaden släcks.

05:00

Största delen av bränderna utanför reaktorn är släckta. Dock brinner fortfarande grafiten inne i reaktorn vilket orsakar problem eftersom grafit är väldigt svårsläckt. Under natten har två brandmän dött på grund av bränderna och strålningen.

06:00

Grafiten runt reaktorbränslet smälter uranet i kärnan som i sin tur börjar sprida radioaktiv strålning 100 gånger starkare än bomberna vid Hiroshima och Nagasaki.

Fin morgon i staden Pripjat

07:00

Invånarna i Pripjat tre kilometer från reaktorn börjar vakna upp på söndagsmorgonen. Det ligger ett högtryck över Ukraina och många kommer vara utomhus och njuta av den varma vårdagen. Få vet vad som har hänt och stora mängder radioaktiviteten släpps ut de kommande 10 dagarna. Det går rykten om en brand i en av reaktorerna, men myndigheterna har inte gått ut med någon officiell information än.

Radioaktiviteten sprids

Den mesta radioaktiviteten släpps ut de kommande 10 dagarna. De nord/nordvästliga vindarna dominerar under perioden och sprider radioaktivt stoft mot Baltikum och Skandinavien.

14:00

Rykten om en olycka börjar spridas och skyddsmaskerade soldater börjar patrullera Pripjats gator. Mätningar tas och strålningsnivåerna är skrämmande höga, över 15 000 gånger högre än normalt. Senare under kvällen uppgår mätningar på huvudgatan till 835 000 μSv/h (microsievert i timmen). Normal bakgrundsstrålning i Sverige är som högst 0,30 μSv/h. Sovjets president Gorbatjov har knapphändig information om olyckan. Han vet ingenting om explosionen eller spridningen av radioaktivt damm i omgivningen.

21:00

I Pripjat uppmanas alla att hålla fönster och dörrar stängda och jod-tabletter delas ut. I Jodtabletter finns icke-radioaktiv kaliumjodid som mättar sköldkörteln med jod. Det gör att sköldkörteln inte längre kan ta emot den radioaktiva joden, som istället försvinner ur kroppen med urinen.
14:00 27 April 1986

Evakueringen

Evakueringen börjar klockan två på eftermiddagen den 27 April, mer än ett och ett halvt dygn efter olyckan. Vid den här tidpunkten har många redan utsatts för stora stråldoser. För att evakueringen ska gå snabbt och smidigt, blir alla tillsagda att bara ta med det viktigaste. De ska bara vara borta några dagar enligt regeringen. På grund av detta lämnas de flesta av invånarnas ägodelar kvar i deras hem och finns där än idag.
43 000
evakueras på 3.30h

1000
bussar används i evakueringen

3000°C
varm är branden i reaktorn.

835 000 μSv/h
är stråldosen på Pripjats gator.
28 April 1986

Nyheten når Sverige

Sydöstliga vindar har under natten spridit det radioaktiva dammet till Skandinavien och Baltikum. På kärnkraftverket i Forsmark upptäcker man förhöjd strålning och misstänker en härdsmälta. Det tar flera timmar innan man får veta att det radioaktiva dammet kommer från Sovjet. Forsmark hamnar i världens rampljus då de är de första utanför Sovjet med att upptäcka olyckan.

Rapport från 28 April 1986. Fortfarande är mycket lite information känd men man har precis mottagit information från Sovjet.
heli

14:00

Soldater börjar kasta ner sand och borsyra i reaktorn med hopp om att neutralisera strålningen och kväva branden. Strålningen är dock fortfaranade uppe i över 417 sievert ovanför reaktorn, det vill säga flera gånger över dödlig dos. Många soldater börjar kräkas och visar tydliga symptom på strålsjuka.
2 Maj 1986
Evakueringen fortsätter och vid denna tidpunkt är alla boende i byn Tjernobyl och inom en tre mils radie från kärnkraftverket evakuerade, totalt över 130 000 personer. Detta område på tre mil runt kraftverket kom att kallas “Den Förbjudna Zonen” och finns kvar än idag.

I kärnkraftverket fortsätter radioaktiviteten stiga trots att över 6000 ton av sand och borkabid har hällts ner över reaktorn. Under sandbarriären fortsätter branden.

Läs mer: Räddningsoperationen
14 Maj 1986
Gorbatjov går ut i statliga televisionen och berättar om katastrofen. gorbatjov
Maj 1986

Bygget av Sarkofagen inleds

Ett projekt att bygga ett skydd runt den havererade reaktorhallen inleds för att minska de radioaktiva utsläppen. Förhållandena är svåra och det går inte att vistas nära reaktorn i mer än någon minut. Genom korta arbetsskift vid reaktorn och specialbyggda maskiner sätter arbetet igång med att täcka de 1000 kubikmeter stora ytor som släpper ut radioaktivt damm.
Maj 1986

Sarkofagen Färdig

Av 400 000 kubikmeter betong och 7 000 ton stål står nu Sarkofagen klar. På grund av dålig ekonomi användes fortfarande intakta delar av reaktor 4 som stöd till Sarkofagen, i vissa fall som bärande väggar. Delar som är försvagade av explosionen i reaktorn. Undersökningar visar att Sarkofagen kommer hålla 20 till 30 år Sarkofagen
Sarkofagen 2010 som innesluter Reaktor 4, hösten 2010.
20 April 1989

Reaktor 5 och 6 läggs ner

Den sovjetiska regeringen avbryter byggnationen och uppstarten av den femte och sjätte reaktorn som var under konstruktion. r5r6
12 Oktober 1991

Reaktor 2 Stängs

En brand bryter ut i turbinen till Reaktor 2 efter en schemalagd avstängning och orsakar stor skada på reaktorbyggnaden. Regeringen beslutar att stänga reaktorn för gott i mars 1999.
November 1996

Ökade sköldkörtelcancerfall

Studier visar nu en 200-procentig ökning sedan 1980-talet av sköldkörtelcancer bland barn i Ukraina, Vitryssland och Ryssland. WHO uppskattar samtidigt att över fyra miljoner människor i dessa tre länder har påverkats av katastrofen samt att en miljon människor har en pågående medicinsk behandling till följd av exponering för strålning.

Läs mer: WHOs undersökning
5 Juli 2000

Ny Sarkofag Planeras

Under en internationell konferens tilldelas Ukraina av den Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) 714 miljoner dollar för att bygga en ny sarkofag. Den nya sarkofagen ska hålla minst 100 år.
15 December 2000

Reaktor 3 Avvecklas

Reaktor 3 fortsätter vara i bruk fram tills nu trots omvärldens påtryckningar om avveckling. Den 15 December 2000 stängs den sista reaktorn ner i Tjenobyls Kärnkraftverk, 14 år efter olyckan.

25 år senare

25 år efter olyckan är Tjernobyl fortfarande under strikt bevakning dygnet runt. Strålningsnivån minskar alltmer och det finns nu möjlighet för allmänheten att besöka zonen om man har guide. Sarkofagen är i dåligt skick men arbetet på en ny sarkofag har startats. Den ska förhoppningsvis kapsla in strålningen i minst hundra år. Vy över Pripjat hösten 2010.
 
1938
1954
1960
1977-1981
1982
1983
1986
1989-1991
1996
2000
2011