Idag är kärnkraft en intensivt debatterad fråga. Ska man använda det eller inte? Motståndarna använder ibland argumenten att en kärnkraftsolycka skulle kunna hända igen och då är frågan; skulle detta kunna ske igen?

Konstruktionsfel

Huvudanledningen till att reaktor fyra i Tjernobyl havererade var ett konstruktionsfel i bland annat själva kontrollstavarna. Ett fel som var speciellt för RMBK-reaktorerna av den typen. Felet identifierdes snabbt efter katastrofen och åtgärdades i liknande reaktorer. Dock finns denna typ av reaktor nästan inte idag, istället används modernare och säkrare reaktorer. Reaktorn saknade även ett rejält stål och betong skydd, något som finns i dagens kärnkraftverk. Ett sådant skydd hindrar inte reaktorn från att haverera men det minskar risken dramatiskt för att radioaktivitet sprids i omgivningen genom att kapsla in reaktorn.

Läs mer: Vad gick fel?

Säkrare Idag

Men trots konstruktionsfel och säkerhetsbrister hade inte reaktorn havererat av sig själv. Reaktor 6 var av samma typ som Reaktor 4 och opererades ända fram till 1997 utan någon skada på omgivningen. Den största anledningen till katastrofen var den mänskliga faktorn, dåligt omdöme av de som utförde testet den natten. De valde att stänga av alla säkerhetssystem för att kunna utföra testet. Ett förödande misstag som med ytterst liten sannolikhet skulle ske i modern tid då systemen är byggda för att just förhindra den typen av misstag och personalen på kärnkraftverk idag har allt bättre säkerhetsutbildning. De flesta av dessa förbättringar och åtgärder skedde tack vare IAEA (International Atomic Energy Agency). Mycket pekar alltså på att det skulle vara extremt svårt för en katastrof likt Tjernobyl att ske idag. Dock kan vi inte utesluta att misstag görs eller att hot utifrån orsakar en olycka men då säkerheten har utvecklats är det snarare slutförvaringen av förbrukat kärnbränsle som kan orsaka radioaktiva utsläpp i naturen dock till en mycket mindre grad än en härdsmälta.

Läs mer: Dušan Tror På Kärnkraft

UPPDATERING: Fukushima, Japan

Bara några dagar innan detta projekt färdigställdes orsakade en jordbävning och efterföljande tsunami en olycka i ett kärnkraft i Fukushima på Japans östkust. Flera reaktorer har skadats och radioaktivitet har läckt ut. Det är kylningen som har havererat på grund av att eltillförseln brutits, vilket har orsakat överhettning i minst en reaktor. Man har försökt hindra reaktionerna i reaktorn genom att bomba kraftverket med vatten från helikopter men än så länge har det varit fruktlöst. Flera explosioner har setts vid atomkraftverket men de har än så länge bara varit vätgasexplosioner. Det värsta som kan hända är att en brand eller explosion orsakar det radioaktiva materialet i reaktorn att kastas ut i atmosfären, i sådant fall skulle det kunna orsaka en liknande olycka som Tjernobyl.

Olyckan förändrar på många sätt bilden av kärnkraftssäkerhet. Nästan precis 25 år efter Tjernobylkatastrofen skre ännu en kärnkraftsolycka. Andra orsaker men en inte helt olik olycka i ett kärnkraftverk från ungefär samma tid, men av en annan konstruktion. Det är en ögonöppnare för många och ett tecken på att även moderna kraftverk är sårbara för yttre hot som naturkatastrofer och måste planeras ännu säkrare. Med erfarenheterna från de senaste 25 åren är det omöjligt att säga att atomenergi är säkert. För det är inte bara naturkatastrofer som hotar kärnkraftverken, terrorism och fler cyberattacker som Stuxnet är långt ifrån otänkbara. Men är det en anledning att sluta utnyttja atomenergi? Har vi något val?

Specialsida med de senaste nyheterna från Fukushima.