Projekt Tjernobyl är ett bidrag i Webbstjärnan. En tävling i att skapa webbsidor för skolelever i Sverige. Rösta på vårt bidrag!

Om Oss

Projekttjernobyl.se har skapats av Patrik Hermansson, Marcus Olsson och Mattias Hamberg. Vi går sista året på Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm och har gjort resan och hemsidan som vårt 100-poängs projekt. Det var Mattias som kom på idén att åka till Tjernobyl och Marcus och Patrik hoppade snabbt på. I samband med detta kom vi på att vi kunde omvandla vår resa till projektarbetet och så satte vi planerna i verket. Under en vecka hösten 2010 reste vi till Tjernobyl för att dokumentera olycksplatsen, 25 år efter katastrofen.

Syfte och Mottagare

Vi vill sprida information om en av modern tids största katastrofer. Oavsett om man aldrig hört talas om Tjernobyl tidigare vill vi bidra med viktig information på ett engagerande sätt. Målgruppen är främst yngre som inte var med om olyckan men sidan skall även tilltala de som var med men vill lära sig mer. Genom bilder från olycksplatsen och unika intervjuer vill vi förmedla en bild av Tjernobyl idag, 25 år efter härdsmältan. Vi har märkt att det finns väldigt lite information om olyckan som inte är för vetenskaplig och svårtillgänglig. Med Projekt Tjernobyl vill vi förmedla informationen på ett sett som är engagerande och lätt att ta till sig men samtidigt ge en djupare förståelse för hur olyckan har påverkat människor, något som vi tycker saknas.

Pedagogisk Koppling

Under tredje året på Viktor Rydbergs Gymnasium ska man lägga ner lika mycket tid som en 100-poängs kurs på ett ämne som intresserar en själv, det så kallade 100-poängs projektet. Vi ville göra en hemsida som på ett kreativt och lättillgängligt sätt informerar om Tjernobylkatastrofen och vår resa dit. Webbplatsen uppfyller läromålen på det sätt att vi lyckas förmedla vårt budskap och projekt med en färdig produkt (hemsidan) för en specifik målgrupp.

I projektet ingår kriterier som att vi självständigt ska lägga upp planeringen och arbeta med vår idé. Vi har uppfyllt dessa kriterier genom att vi självständigt har planerat vår resa, samlat information, gjort intervjuer, undersökningar och byggt upp hemsidan helt själva. Kort sagt självständigt arbete från idé till slutprodukt. Vi har under projektets tid fört projektbloggar där vi vetenskapligt förklarat för handledaren hur och varför vi gjort det vi gjort. Vid enstaka tillfällen har vi fått feedback på bloggarna och tips på hur vi kan få ett klarare budskap. Enligt kriterierna ska man även visa prov på initiativförmåga. Valet att göra en webbplats baseras på att vi kan nå en större målgrupp och göra det tillgängligt för alla, helt gratis, jämfört med en tryckt bok. Med webbplatsen har vi haft fria händer och därför själva styrt hur vi vill förmedla vårt budskap. Vi har gjort många val och skapat en design och innehåll utifrån egna erfarenheter och efter efterforskningar.

Upphovsrätt

Alla bilder som inte har en källa utskriven är våra egna bilder och därför är vi fria att använda dessa hur vi vill. Eftersom vi vet att många skulle kunna använda våra foton och eftersom vi tycker att Tjernobylkatastrofen är ett viktigt ämne som förtjänar mer uppmärksamhet, så har vi valt att licensiera alla våra foton enligt Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0). Det betyder att du får använda våra foton i dina egna projekt om du hänvisar till den här hemsidan, så länge bilderna inte används kommersiellt.

För att kunna ge en så bred bild som möjligt av katastrofen har vi i vissa fall, på tidslinjen, använt gamla arkivbilder och videor. Videorna kommer från SVT Play eller YouTube. Dessa får användas fritt så länge man använder deras spelare och därmed tydligt visar vart materialet kommer ifrån.

Arkivbilder vi använt är antingen sådana som är fria, gäller bilden på Otto Hahn (upphovsrätten har gått ut) och på helikoptern på tidslinjen. Eller så kommer de från antingen pripyat.com eller chnpp.gov.ua. Pripyat.com är en hemsida för de som är intresserade av katastrofen och chnpp.gov.ua är organisationen som leder nedrustningen av kärnkraftverket. Vi har varit i kontakt med båda två och har tillstånd att använda de bilder vi använder. Vid dessa bilder står också källa angivet.

Typsnittet på hemsidan heter Bebas Neue och får användas fritt både för personligt bruk och på hemsidor. Licens kan läsas här.

Sammanfattningsvis är vi alltid noga med att fråga om lov om det är något vi använder och i så stor utsträckning som möjligt använda vårt eget material.

Varför vi borde vinna

Med material från vår resa till Tjernobyl, intervjuer, fakta från olika studier, foton med mera har vi lyckats göra en lockande, intressant och kreativ faktasida på nätet.

Men för att verkligen förtjäna ett pris måste man förmedla informationen rätt. Det har vi gjort genom att välja att framföra information i olika former av fördjupning. Vill du bara veta snabbt vad ämnet handlar om det är räcker informationen på framsidan tillsammans med bilder. Vill du vet lite mer om förloppet och om kärnkraft kan man gå vidare till tidslinjen som finns. Utöver texterna för de viktiga datumen består tidslinjen av många medier som så väl video, ljud och bilder.
För de riktigt intresserade har vi gjort ytterligare fördjupningar med längre mer djupgående artiklar, som till exempel intervjuerna eller en text som fördjupar sig på orsaker och händelseförloppet under katastrofnatten. Vi har enkelt lagt upp hemsidan så att var person kan läsa efter eget behov och efterfrågan. Att sidan sedan är grafiskt snygg och intressant ger oss ett tydligt plus i kanten.

Detta kan låta som mycket information och överflöd på en hemsida men genom att vi med en enkel struktur och välgjord design är navigationen enkel. Det ska vara enkelt att finna det man söker med inte alltför mycket att klicka på. Tidslinjen är snyggt uppbyggd så att man enkelt ska kunna vandra genom datum och årtal med sin scroll.

Det webben tillför till vårt arbete är att vi kan nå ut till allt fler människor än om vi skrivet en bok eller gjort en uppsats. Det är enkelt och gratis att hitta webbplatsen så vem som helst kan besöka den.

Projektgruppen

Patrik, Mattias och Marcus på nöjesfältet i Pripjat.
cc