Det har gått cirka 25 år sedan katastrofen i Tjernobyl. Medan människor flydde området dog djur och växtlighet. Strålningen ödelade stora skogar och tanken på att liv skulle återvända verkade avlägsen. Men nästan omedelbart efter katastrofen började djur flytta tillbaka och idag lever där hjortar, björnar, lodjur, berguv och flera djurarter som är ovanliga i övriga Ukraina.

Djurlivet klarar strålningen bra

Enligt vad radioekologisten Sergey Gaschak sagt i en intervju med BBC verkar inte djuren påverkas av strålningen och de lever kvar i områden trots strålningshalten. Han har till och med sett fåglar som bygger bon på sarkofagen och han har funnit fågelägg, ett tecken på reproduktion. Strålning har inte heller stört vildsvinens förökning, antalet vildsvin har påståtts öka till åtta gånger så många jämfört med innan olyckan. Det må finnas plutonium i området, men det finns varken växt- eller insektgifter, avgaser från trafik eller utsläpp från industrier som förstör naturen där.

Djuren har anpassat sig

Det märks att djuren har anpassat sig till miljön och strålningen. Ett bevis är ett försök som Sergey utförde på möss i “Röda Skogen” vilket var det värst strålningsdrabbade skogområdet i närheten av reaktorn. Mössen som lever där har en livslängd likt möss i strålningsfria områden. Dock kände man inte till att möss i allmänhet har denna egenskap att anpassa sig och klara strålning. Den andra delen av testet gick ut på att placera in möss från ett strålningsfritt område. De nya mössen klarade sig inte länge i det bestrålade området, vilket gjorde att man drog slutsatsen att de andra mössen hade lyckats anpassa sig successivt sedan katastrofen och de nya förutsättningarna.

Människans påverkan större än strålning

För naturen i den förbjudna zonen har fördelen av att människor övergivit området vägt över nackdelen av strålningen. Den brittiska miljöforskaren James Lovelock skrev lite ironiskt 2001 i Daily Telegraph att han funderat över om mindre volymer av kärnavfall borde förvaras i tropiska regnskogar som ett pålitligt skydd mot dess avverkan av giriga exploatörer.