Spridningen av radioaktivitet

Explosionen i kärnkraftverket skickade iväg radioaktiva partiklar 1,5 kilometer upp i luften. De syd-sydöstliga vindarna dominerade under perioden och spred radioaktivt stoft mot Baltikum och Skandinavien. Det var april och det ojämna regnfallet gjorde att mängden radioaktivt nedfall kom att skilja sig avsevärt mellan olika platser. Den mesta radioaktiviteten släpptes under de närmsta tio dagarna efter katastrofen och på grund av Tjernobylkatastrofen fick många länder förhöjd bakgrundsstrålning.

Direkta effekter

De direkta effekterna av Tjernobylkatastrofen var svårbestämda och enligt de officiella källorna var dödsfallen förhållandevis få. Tre stycken förolyckades under katastrofnatten på grund av akut strålsjuka, en jobbade på kärnkraftverket och två var brandmän. IAEA skrivet att i slutet av juli samma år hade 28 personer dött varav sex var brandmän. Dock anger de även siffran 31 i andra rapporter. Läkare som inte vill uppge namn hävdar dock att det var fler och på grund av all sekretess runt olyckan kommer man aldrig att få veta säkert.

Radioaktiva Utsläpp

De radioaktiva utsläppen från reaktorn innehöll ett antal olika radioaktiva isotoper. Jod-131 utgjorde ett av de största utsläppen från reaktorn. Denna radioaktivaisotop av jod har en halveringstid på endast åtta dagar, därför påverkade Jod-131 befolkningen endast några veckor. Dock var det denna isotop som orsakade förhöjda sköldkörtelcancerfall i omgivningen kring reaktorn.

Cesium-137 har en mycket längre halveringstid, 30år och har påverkat många länder runt om i Europa. Sverige fick en del av denna dos och mycket av det hamnade i mossar och lavar som renarna åt. Sedan dess har allt renkött strålningskontrollerats.

Röda skogen, ett område strax utanför reaktorparken fick utstå stora mängder strålning och hade dött några veckor efter katastrofen. Detta område är fortfarande ett av de med mest strålning. Det finns också dokumenterat hur många djur dog de första veckorna efter härdsmältan av strålsjukdommar. Det fanns inget hopp om att liv skulle återvända till zonen inom de närmaste decennierna. Men till mångas förvåning har djur och växtlivet återhämtat sig och är idag starkare än innan katastrofen.

Svårbedömda långvariga effekter

De långvariga effekterna är svårare att bedöma och det finns inga klara bevis på hur radioaktiviteten långsiktigt har påverkat människor, djur och natur i området och hur många som indirekt har dött av katastrofen. Det enda forskare säkert kan säga är att fallen av sköldkörtelcancer hos barn i närbelägna områden till katastrofen har ökat. Speciellt hos dem som drack mjölk med höga doser av jod i. IAEA skriver i sin rapport att under 2002 upptäcktes över 4000 nya sköldkörtelcancerfall hos barn. De skriver även i samma undersökning att de inte finns några starka bevis på ökad leukemi eller sterilitet, även bland de som utsattes för mest strålning. Det ska dock nämnas att alla inte håller med FN och andra statliga organisationers undersökningar.

Saknad Statistik

Grundproblemet till bedömningen av effekterna och antal dödsfall har två orsaker. Den första anledningen till svårigheterna för att bedöma skadorna är den bristande statistiken gällande tex dödsorsaker i området innan 1986. Utan den finns inte mycket att jämföra med vilket gör slutsatserna vaga. Den andra anledningen ligger i Sovjets styre och deras vilja att tysta ner allt kring katastrofen. Läkare förbjöds att ange strålning som dödsorsak på dödsattesten och den sedan tidigare dåliga kontrollen på folkhälsan försvårade undersökningar gjorda av bland annat, IAEA, WHO och UNSCEAR.

Antal Dödsfall Osäkert

FN skrev i en rapport 2006, 20 år efter katastrofen, att de räknade med mellan 4000-9000 fler dödsfall på grund av cancer som en följd av katastrofen. De pekade då också på att många av de som arbetade med katastrofen har haft naturliga dödsorsaker som inte är kopplade till katastrofen. Greenpeace skriver däremot senare samma år och hävdade att över 270 000 fall av cancer kan tillskrivas Tjernobylkatastrofen och att över 93 000 av dessa är dödliga. Var man ska dra gränsen för hur många som dog och har skadats till följd av katastrofen är svår då bedömningen av orsaken till cancern är svår att bedöma så här många år efter olyckan. Trots omfattande undersökningar kommer den exakta siffran aldrig att komma fram.